Privatlivspolitik

32 84 73 00


Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

1. Når du kontakter os, rekvirerer tilbud eller på anden vis afgiver personlige oplysninger til os, behandler Det Grønne Team ApS, som dataansvarlig dine oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen.

2. Vi indsamler dine data for at opfylde vores forpligtelse til dig som kunde og for at kunne give dig den bedste service ved henvendelse til os, samt hurtigst muligt at kunne håndtere dine ordrer. Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

3. Vi indsamler kun almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse. Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger eventuelt kan blive videregivet til underentreprenører i forbindelse med udførelse af opgaven for dig. Dine oplysninger kan, efter konkret vurdering, blive videregivet til kreditforsikring med henblik på indhentning af risikovurdering samt forsikring af entreprisesummen.

4. Vi behandler de oplysninger du selv giver os i forbindelse med kontakt enten via telefon, e-mail, almindeligt brev eller via vores kontaktformular på hjemmesiden. Vi opbevarer dine data så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål og i øvrigt i overensstemmelse med øvrig lovgivning, bl.a. bogføringsloven.

5. Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, vi behandler om dig:
Retten til indsigt
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
Retten til dataportabilitet

6. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Kontaktoplysninger
Det Grønne Team ApS
Magle Alle 6
2770 Kastrup
Telefon: 3284 7300
E-mail: info@dgteam.dk
CVR.nr. 3059 8075Bestil et GRATIS tilbud – Døgnet Rundt.

Eller ring til os direkte på 32 84 73 00 i alle hverdage fra kl. 07.00 - 16.00